Pristatymo Informacija

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformuoja užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.ploviklis.lt (toliau EL.parduotuvė), pateikia duomenis reikalingus Sutarčiai sudaryti, užsakymui pristatyti ir paspaudžia nuorodą „PIRKTI“.

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.


Prekių pristatymas Pirkėjui:


Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba Užsakymo sudarymo metu nurodyti asmenį, kuris atsiims prekes. Tuo atveju, kai Pirkėjas (ar nurodytas kitas asmuo) prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.


Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo:


Užsakant prekes galima pasirinkti vieną iš penkių pristatymo būdų: siuntų terimnalas - paštomatas (1 Eur), Pristatymas paštu (2 Eur) arba Kujeris (3,58 Eur).

Perkant už 50 € ir daugiau, ir pažymėjus atitinkamą laukelį, prekes kurjeris pristato nemokamai per 1-3 darbo dienas (nemokamas pristatymas tik Lietuvos teritorijoje). Taip pat galima pasirinkti ir nemokamą pristatymą į pasirinktą siuntų terminalą.

Kai Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatytos ne Lietuvoje, Užsakymo pristatymo sąlygos derinamos atskiru susitarimu.

Pirkėjui pateikus Užsakymą ir apmokėjus pateiktą sąskaitą darbo dienomis iki 12:00, Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas prekes pristato per 1-3 darbo dienas. Iškilus nenumatytiems nesklandumams ar esant prekių trūkumui, Pardavėjas nedelsiant praneša Pirkėjui apie galimą ilgesnį prekių pristatymo laikotarpį, ir, jei Pirkėją tai tenkina, Pardavėjas toliau vykdo Užsakymo pristatymą.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.


Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos priėmimo dokumentą.


siuntos priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos priėmimo dokumente bei, dalyvaujant prekę pristačiusiam asmeniui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.


Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas


Kiekvienos Pardavėjo prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

Pardavėjas neatsako už tai, kad El. parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kitas parametras gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.


Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti prekes.


parduotuvėje sklityje "Grąžinimas"), nurodant pageidaujamą grąžinti prekę (-es) ir grąžinimo priežastį. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

- grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

- prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

- prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

- grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta;

- grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir raštišką prašymą dėl prekių grąžinimo.

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus.

Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

Visi nesutarimai, kilę dėl Pirkėjo ir Pardavėjo įsipareigojimų vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.